PROGRAM SIARAN SENIN 24 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.25
RAPOD
10.25 – 10.43
INSPIRASI PERUBAHAN
10.43 – 11.12
LENTERA TALK
11.12 – 11.46
SUARA RAKYAT SBY
11.46 – 12.17
SUARA RAKYAT OTS
12.17 – 13.00
PODKELING
13.00 – 13.22
RAPOD
13.22 – 13.40
INSPIRASI PERUBAHAN
13.40 – 14.09
LENTERA TALK
14.09 – 14.42
SUARA RAKYAT SBY
14.42 – 15.10
SUARA RAKYAT OTS
15.10 – 15.53
PODKELING
15.53 – 15.56
TERA INFO

PROGRAM SIARAN SELASA 25 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.57
RAPOD
10.57 – 11.12
INSPIRASI PERUBAHAN
11.12 – 11.45
LENTERA TALK
11.45 – 12.18
SUARA RAKYAT SBY
12.18 – 12.48
SUARA RAKYAT OTS
12.48 – 13.19
PODKELING
13.19 – 13.50
RAPOD
13.50 – 13.55
INSPIRASI PERUBAHAN
13.55 – 14.28
LENTERA TALK
14.28 – 15.02
SUARA RAKYAT SBY
15.02 – 15.32
SUARA RAKYAT OTS
15.32 – 16.03
PODKELING
16.03 – 16.06
TERA INFO

PROGRAM SIARAN RABU 26 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.31
RAPOD
10.31 – 10.44
INSPIRASI PERUBAHAN
10.44 – 11.18
LENTERA TALK
11.18 – 11.49
SUARA RAKYAT SBY
11.49 – 12.21
SUARA RAKYAT OTS
12.21 – 12.55
PODKELING
12.55 – 13.23
RAPOD
13.23 – 13.37
INSPIRASI PERUBAHAN
13.37 – 14.28
LENTERA TALK
14.28 – 14.59
SUARA RAKYAT SBY
14.59 – 15.31
SUARA RAKYAT OTS
15.31 – 16.05
PODKELING
16.05 – 16.08
TERA INFO

PROGRAM SIARAN KAMIS 27 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.38
RAPOD
10.38 – 11.00
INSPIRASI PERUBAHAN
11.00 – 11.31
LENTERA TALK
11.31 – 12.05
SUARA RAKYAT SBY
12.05 – 12.37
SUARA RAKYAT OTS
12.37 – 13.11
PODKELING
13.11 – 13.46
RAPOD
13.46 – 14.08
INSPIRASI PERUBAHAN
14.08 – 14.39
LENTERA TALK
14.39 – 15.11
SUARA RAKYAT SBY
15.11 – 15.43
SUARA RAKYAT OTS
15.43 – 16.16
PODKELING
16.16 – 16.19
TERA INFO

PROGRAM SIARAN JUMAT 28 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.25
RAPOD
10.25 – 10.55
INSPIRASI PERUBAHAN
10.55 – 11.25
LENTERA TALK
11.25 – 11.57
SUARA RAKYAT SBY
11.57 – 12.27
SUARA RAKYAT OTS
12.27 – 13.19
PODKELING
13.19 – 13.41
RAPOD
13.41 – 14.21
INSPIRASI PERUBAHAN
14.21 – 14.52
LENTERA TALK
14.52 – 15.24
SUARA RAKYAT SBY
15.24 – 15.55
SUARA RAKYAT OTS
15.55 – 15.58
TERA INFO

PROGRAM SIARAN SABTU 29 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.37
RAPOD
10.37 – 10.55
INSPIRASI PERUBAHAN
10.55 – 11.24
LENTERA TALK
11.24 – 11.54
SUARA RAKYAT SBY
11.54 – 12.32
SUARA RAKYAT OTS
12.32 – 13.03
PODKELING
13.03 – 13.36
RAPOD
13.36 – 13.54
INSPIRASI PERUBAHAN
13.54 – 14.23
LENTERA TALK
14.23 – 14.53
SUARA RAKYAT SBY
14.53 – 15.29
SUARA RAKYAT OTS
15.29 – 16.01
PODKELING
16.01 – 16.29
INDOMUSIK

PROGRAM SIARAN MINGGU 30 JUNI 2024

10.00 – 10.02
INDONESIA RAYA
10.03 – 10.36
RAPOD
10.36 – 10.50
INSPIRASI PERUBAHAN
10.50 – 11.24
LENTERA TALK
11.24 – 11.57
SUARA RAKYAT SBY
11.57 – 12.27
SUARA RAKYAT OTS
12.27 – 13.01
PODKELING
13.01 – 13.34
RAPOD
13.34 – 13.48
INSPIRASI PERUBAHAN
13.48 – 14.22
LENTERA TALK
14.22 – 14.55
SUARA RAKYAT SBY
14.55 – 15.23
SUARA RAKYAT OTS
15.23 – 15.56
PODKELING
15.56 – 16.24
INDOMUSIK

Latest TV On Demand

Suara Rakyat

Web Series

Terainfo

Suara Rakyat On The Spot